Maandelijks archief: juli 2017

Wethouder Verbeek komt tegemoet aan Raad

Vis aan de haven … bij Bunschoten Vis

De raad was in de commissie behandeling van 28 juni in meerderheid verbaasd over de handelwijze van wethouder Verbeek over het afwijzen van een vispaviljoen aan de oude haven. Er was verbazing alom. Er kwam een motie en de wethouder werd verzocht met een andere aanpak te komen.

Met Jan Kroon die samen met Bunschoten Vis vanuit het bedrijf en in de tuin aan de Energieweg dat paviljoen met een terras wil gaan vestigen heeft de wethouder inmiddels weer gesproken.

Drie opties

In dat overleg zijn drie oplossingsvarianten besproken, te weten: de oorspronkelijke wens van de heer Kroon, de hoek Bestevaer/Energieweg, de locatie ‘havenkantoor’ met een nader te bepalen verkoopunit (kiosk/paviljoen) en de variant van verkoop vanuit de bedrijfshal van Bunschoten groothandel aan de Energieweg 10.

Die laatste optie vindt Marlous Verbeek niet ‘de meest wenselijke’. Zij ziet meer in een afzonderlijk verkooppunt voor de levendigheid. Alle opties zijn besproken.

Jan Kroon heeft gekozen. De optie vanuit vishandel Bunschoten blijft voor Kroon de beste. Hij gaat deze variant uitwerken.

Huizer Courant 20-7-2017

Vispaviljoen Oude Haven in herkansing

De raad heeft het college teruggefloten: het al afgewezen plan voor een vispaviljoen in de Oude Haven krijgt een herkansing.

Zo’n 3,5 jaar is Jan Kroon al met de gemeente in gesprek om zijn plan van de grond te krijgen. De Huizer ondernemer wil in het havengebied ’een visje met patat etc.’ gaan verkopen. Hiervoor was onder meer het havenkantoortje aan de Energieweg in beeld. Omdat de gemeente op die plek ook twee parkeerplaatsen wil creëren blijft er volgens Kroon te weinig ruimte (geen 55 maar 25 m2) over voor zijn vispaviljoen met terras. In een ’viskioskje’ had hij geen trek. Reden voor de ondernemer om af te zien van de aankoop – voor zeven mille – van het havenkantoortje (dat wordt vervangen door nieuwbouw bij de botterwerf, aan de overkant van het water).

In plaats daarvan diende hij in april dit jaar, samen met directeur René Schiltkamp van Vishandel Bunschoten en Visbezorgd.nl, bij de gemeente een alternatief plan in. Dit behelst de vestiging van een vispaviljoen in het gebouw tegenover het oude havenkantoortje, dat zes jaar geleden door de visgroothandel is gekocht. Bunschoten verhuisde daar indertijd naartoe vanaf de Iepenlaan. In de hal van dit bedrijfspand is voldoende ruimte voor een vispaviljoen (dat tien procent van de beschikbare vierkante meters in beslag zou nemen). Op eigen terrein is verder plek voor een terras en (achter het gebouw) twintig á vijfentwintig auto’s van paviljoenbezoekers. De ondernemers willen ter plekke ook allerlei ’ambachtelijke’ activiteiten organiseren, zoals haringparty’s, vis roken en garnalen pellen. Overigens fungeer het pand al als afhaalpunt ten behoeve van klanten (particulieren) van Visbezorgd.nl.

Afgewezen

De brief van Kroon en Schiltkamp werd onlangs, op verzoek van de VVD-fractie, in de raadscommissie behandeld. De dag voor de vergadering deelde wethouder Marlous Verbeek (D66) de raad echter mee dat het college het plan van de Huizer ondernemers al had afgewezen. Dit schoot de voltallige raad in het verkeerde keelgat. Steen des aanstoots is niet alleen het feit dat de wethouder blijkbaar de discussie in de raad niet wilde afwachten. Flinke kritiek is er ook op de ’slechte onderbouwing’ van de afwijzing en op de ’beschamende’ wijze waarop de gemeente met de ondernemers is omgegaan.

Levendigheid

De raad drong er bij Verbeek op aan het ’sympathieke’ plan ’voor meer levendigheid in de Oude Haven’ alsnog een kans te geven. De wethouder kon daarop niet anders doen dan beloven dat het college het negatieve besluit zou ’heroverwegen’.

Gooi en Eemlander 5-7-2017
Huizer Courant 6-7-2017a
Huizer Courant 6-7-2017b
Huizer Nieuws 6-7-2017a
Huizer Nieuws 6-7-2017b