Wethouder Verbeek komt tegemoet aan Raad

Vis aan de haven … bij Bunschoten Vis

De raad was in de commissie behandeling van 28 juni in meerderheid verbaasd over de handelwijze van wethouder Verbeek over het afwijzen van een vispaviljoen aan de oude haven. Er was verbazing alom. Er kwam een motie en de wethouder werd verzocht met een andere aanpak te komen.

Met Jan Kroon die samen met Bunschoten Vis vanuit het bedrijf en in de tuin aan de Energieweg dat paviljoen met een terras wil gaan vestigen heeft de wethouder inmiddels weer gesproken.

Drie opties

In dat overleg zijn drie oplossingsvarianten besproken, te weten: de oorspronkelijke wens van de heer Kroon, de hoek Bestevaer/Energieweg, de locatie ‘havenkantoor’ met een nader te bepalen verkoopunit (kiosk/paviljoen) en de variant van verkoop vanuit de bedrijfshal van Bunschoten groothandel aan de Energieweg 10.

Die laatste optie vindt Marlous Verbeek niet ‘de meest wenselijke’. Zij ziet meer in een afzonderlijk verkooppunt voor de levendigheid. Alle opties zijn besproken.

Jan Kroon heeft gekozen. De optie vanuit vishandel Bunschoten blijft voor Kroon de beste. Hij gaat deze variant uitwerken.

Huizer Courant 20-7-2017