Categoriearchief: Geen categorie

Vispaviljoen Energieweg stap dichterbij

Rechts Jan Kroon, samen met René Schiltkamp voor Vishandel Bunschoten, waar zij hopen een vispaviljoen te kunnen starten. (Foto: Bob Awick)

HUIZEN – Een vispaviljoen aan de Energieweg 10 is een stap dichterbij gekomen. Eind juni liet wethouder Marlous Verbeek nog weten dit niet te willen toestaan, maar het college is nu van mening veranderd.

Eind juni besprak de gemeenteraad een brief van initiatiefnemer Jan Kroon. Hij wilde graag een visje en een patatje kunnen eten en had aan de gemeente advies gevraagd over een standplaats aan de Bestevaer.

Havenkantoor
Dit bleek heel ingewikkeld te zijn in verband met parkeerplaatsen. Daarna kwam de locatie van het oude Havenkantoor in beeld, maar het kantoor is inmiddels verkocht.

Samen met René Schiltkamp van Bunschoten Vishandel aan de Energieweg 10 had hij inmiddels al een nieuw plan bedacht. Een vispaviljoen bij de vishandel.

Bestemmingsplan
Een vispaviljoen op deze plek is echter niet toegestaan volgens het bestemmingsplan. De gemeenteraad zag echter wel dat dit de gewenste levendigheid in de haven kon opleveren.

Het vroeg de wethouder het besluit te herzien. Dat is nu gebeurd. De gemeente maakt een uitzondering en wil een vispaviljoen mogelijk maken als de procedure voor de omgevingsvergunning verder met positief resultaat wordt doorlopen.

Engergieweg
Bovendien wil de gemeente andere initiatieven voor Energieweg 2 tot en met 12 vergelijkbaar behandelen. Dit had de gemeenteraad ook aangegeven te willen.

Zie ook:
HuizerNieuws – Vispaviljoen Energieweg stap dichterbij

Wethouder Verbeek komt tegemoet aan Raad

Vis aan de haven … bij Bunschoten Vis

De raad was in de commissie behandeling van 28 juni in meerderheid verbaasd over de handelwijze van wethouder Verbeek over het afwijzen van een vispaviljoen aan de oude haven. Er was verbazing alom. Er kwam een motie en de wethouder werd verzocht met een andere aanpak te komen.

Met Jan Kroon die samen met Bunschoten Vis vanuit het bedrijf en in de tuin aan de Energieweg dat paviljoen met een terras wil gaan vestigen heeft de wethouder inmiddels weer gesproken.

Drie opties

In dat overleg zijn drie oplossingsvarianten besproken, te weten: de oorspronkelijke wens van de heer Kroon, de hoek Bestevaer/Energieweg, de locatie ‘havenkantoor’ met een nader te bepalen verkoopunit (kiosk/paviljoen) en de variant van verkoop vanuit de bedrijfshal van Bunschoten groothandel aan de Energieweg 10.

Die laatste optie vindt Marlous Verbeek niet ‘de meest wenselijke’. Zij ziet meer in een afzonderlijk verkooppunt voor de levendigheid. Alle opties zijn besproken.

Jan Kroon heeft gekozen. De optie vanuit vishandel Bunschoten blijft voor Kroon de beste. Hij gaat deze variant uitwerken.

Huizer Courant 20-7-2017

Vispaviljoen Oude Haven in herkansing

De raad heeft het college teruggefloten: het al afgewezen plan voor een vispaviljoen in de Oude Haven krijgt een herkansing.

Zo’n 3,5 jaar is Jan Kroon al met de gemeente in gesprek om zijn plan van de grond te krijgen. De Huizer ondernemer wil in het havengebied ’een visje met patat etc.’ gaan verkopen. Hiervoor was onder meer het havenkantoortje aan de Energieweg in beeld. Omdat de gemeente op die plek ook twee parkeerplaatsen wil creëren blijft er volgens Kroon te weinig ruimte (geen 55 maar 25 m2) over voor zijn vispaviljoen met terras. In een ’viskioskje’ had hij geen trek. Reden voor de ondernemer om af te zien van de aankoop – voor zeven mille – van het havenkantoortje (dat wordt vervangen door nieuwbouw bij de botterwerf, aan de overkant van het water).

In plaats daarvan diende hij in april dit jaar, samen met directeur René Schiltkamp van Vishandel Bunschoten en Visbezorgd.nl, bij de gemeente een alternatief plan in. Dit behelst de vestiging van een vispaviljoen in het gebouw tegenover het oude havenkantoortje, dat zes jaar geleden door de visgroothandel is gekocht. Bunschoten verhuisde daar indertijd naartoe vanaf de Iepenlaan. In de hal van dit bedrijfspand is voldoende ruimte voor een vispaviljoen (dat tien procent van de beschikbare vierkante meters in beslag zou nemen). Op eigen terrein is verder plek voor een terras en (achter het gebouw) twintig á vijfentwintig auto’s van paviljoenbezoekers. De ondernemers willen ter plekke ook allerlei ’ambachtelijke’ activiteiten organiseren, zoals haringparty’s, vis roken en garnalen pellen. Overigens fungeer het pand al als afhaalpunt ten behoeve van klanten (particulieren) van Visbezorgd.nl.

Afgewezen

De brief van Kroon en Schiltkamp werd onlangs, op verzoek van de VVD-fractie, in de raadscommissie behandeld. De dag voor de vergadering deelde wethouder Marlous Verbeek (D66) de raad echter mee dat het college het plan van de Huizer ondernemers al had afgewezen. Dit schoot de voltallige raad in het verkeerde keelgat. Steen des aanstoots is niet alleen het feit dat de wethouder blijkbaar de discussie in de raad niet wilde afwachten. Flinke kritiek is er ook op de ’slechte onderbouwing’ van de afwijzing en op de ’beschamende’ wijze waarop de gemeente met de ondernemers is omgegaan.

Levendigheid

De raad drong er bij Verbeek op aan het ’sympathieke’ plan ’voor meer levendigheid in de Oude Haven’ alsnog een kans te geven. De wethouder kon daarop niet anders doen dan beloven dat het college het negatieve besluit zou ’heroverwegen’.

Gooi en Eemlander 5-7-2017
Huizer Courant 6-7-2017a
Huizer Courant 6-7-2017b
Huizer Nieuws 6-7-2017a
Huizer Nieuws 6-7-2017b

Fractie CDA Huizen bezoekt Vishandel Bunschoten

De fractie van het CDA Huizen bezoekt regelmatig ondernemers in Huizen. Hiermee wil de partij haar betrokkenheid tonen en aanvoelen wat er bij de ondernemers speelt. Naar aanleiding van de recente media aandacht voor Vishandel Bunschoten omtrent de verhuizing naar de Energieweg, was de fractie geïnteresseerd geraakt in de onderneming.

Dinsdag 2 juni 2015 werd daarom een bezoekt gebracht aan Vishandel Bunschoten. Tijdens een uitgebreide rondleiding kreeg de fractie alle kanten van het bedrijf te zien. Men was bijzonder geïnteresseerd in de energiebesparende maatregelen zoals de LED verlichting en het hergebruik van de restwarmte van de koelmotoren.

Onder het genot van een hapje en een drankje werd vervolgens besproken wat er leeft bij de ondernemers van de vishandel.

foto-binnen

Van links naar rechts: Izaäk Bunschoten, Kees de Kok (CDA), Daniëlle van Deutekom (CDA), René Schiltkamp, Gijs Bunschoten, Clary Vos (CDA).

Vishandel terug naar historische plek

Vishandel Bunschoten keert terug naar de plek waar het allemaal ruim 80 jaar geleden begon, de Oude Haven van Huizen. Op maandag 13 april gaat het bedrijf zich vestigen aan de Energieweg in Huizen. Het voormalige PostNL pand is het afgelopen half jaar verbouwd tot een modern bedrijfspand van 1200 m2

Vishandel Bunschoten begon in 1934 met het verkopen van vis bij de mensen aan de deur. Oprichter Bunschoten en zijn broer bezorgden samen op de bakfiets hun waar in ’t Gooi, Zeist en omstreken.

In 1951 maakten zij de overstap naar de Iepenlaan in Huizen, waar men is gaan specialiseren in de levering aan ziekenhuizen, instellingen en enige tijd later de horeca. Sinds enkele jaren is het ook mogelijk vis voor thuis online te bestellen.

Klik hier voor een uitgebreid artikel in Gooi en Eemlander